Centre mediambiental a Les Planes de Son. Lleida

Variant d'Esterri i València d'Àneu. Lleida

Plaça temàtica Agua Extrema de Expoagua Zaragoza 2008