logo
castellano english galego  
 
Optimitzar els recursos i fomentar el respecte al Medi Ambient

El compromís de Copcisa amb el medi ambient és ferm ja que és un element central de les seves activitats i objectius. Any rere any es realitzen intensos esforços per establir innovacions en la gestió del risc mediambiental. Copcisa és part de la societat i com a tal vetlla pels interessos comuns.

Les grans actuacions poden generar significatius impactes en el medi natural. Per minimitzar-los, Copcisa du a terme de forma sistemàtica una sèrie de pràctiques ambientals. Alguns exemples són el reciclatge d'àrids, la reutilització d'aigües en obra, l'aprofitament del material d'oficina i d'obra, la segregació de residus per fraccions o el trasplantament d'arbres afectats.

Copcisa, a més d'estar certificada en la norma ISO 14001:2004, disposa d'un Manual de Medi Ambient, en el qual s'inclouen els procediments organitzatius per assegurar la qualitat mediambiental de les actuacions i serveis que es duen a terme.

 
@2009 Copcisa S.A. Tots els drets reservats.