logo
castellano english galego  
 
Una empresa segura que aspira a l'objectiu d'accidentalitat zero

La política de prevenció de Copcisa té com a objectiu l'accidentalitat zero i ser un model de referència en aquesta matèria. Fruit dels intensos esforços realitzats, el nombre de tècnics de nivell superior en prevenció de riscs laborals en plantilla augmenta cada any i a totes les obres hi ha, com a mínim, un tècnic de seguretat. Tots ells realitzen el Màster de Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals de 600 hores.

L'empresa disposa des de l'any 2004 del certificat de compliment de la Llei 54/2003 de prevenció de riscs laborals auditat per l'entitat TÜV. En el 2009 Copcisa ha obtingut certificació a la norma OSHAS 18001:2007 de seguretat per la mateixa entitat.

Any rere any s’imparteix formació als treballadors en prevenció i seguretat. A més, tots els tècnics de recent incorporació a Copcisa reben formació a través dels cursos establerts per l'empresa, uns dels quals és específic de prevenció de riscs laborals.

 
@2009 Copcisa S.A. Tots els drets reservats.