logo
castellano   català english  
 
Unha cultura corporativa centrada en crear valor a longo prazo para clientes, provedores, empregados e sociedade

Copcisa demostra ano tras ano o seu compromiso coa sociedade para ser capaz de manter o seu crecemento económico, o seu equilibrio ecolóxico e o seu progreso social. E como parte deste compromiso, a organización ten a misión de promover, construír e xestionar infraestruturas e servizos orientados ao benestar social.

O éxito de Copcisa susténtase sobre dous piares fundamentais. En primeiro lugar, unha cultura corporativa centrada en crear valor a longo prazo para os seus clientes, provedores, empregados e sociedade. En segundo lugar, o equilibrio entre uns valores centrais que se converteron en vantaxes competitivas: seguridade, calidade, I+D+i e medio.

Política del sistema de xestión integral SIG.
 
@2009 Copcisa S.A. Todos os dereitos reservados