logo
castellano   català english  
 
Unha empresa segura que aspira ao obxectivo de accidentalidade cero

A política de prevención de Copcisa ten como obxectivo a accidentalidade cero e ser un modelo de referencia nesta materia. Froito dos intensos esforzos realizados, o número de técnicos de nivel superior en prevención de riscos laborais en equipo aumenta cada ano e en todas as obras hai, como mínimo, un técnico de seguridade. Todos eles realizan o Máster de Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais de 600 horas.

A empresa dispón dende o ano 2004 do certificado de cumprimento da Lei 54/2003 de prevención de riscos laborais auditar pola entidade TÜV. No 2009 Copcisa obtivo certificación á norma OSHAS 18001:2007 de seguridade pola entidade TÜV.

Ano tras ano impártese formación aos traballadores en prevención e seguridade. Ademais, todos os técnicos de recente incorporación a Copcisa reciben formación a través dos cursos establecidos pola empresa, uns dos cales é específico de prevención e riscos laborais.

 
@2009 Copcisa S.A. Todos os dereitos reservados