La producció al 2019 arribà als 131 milions d’euros

La cartera al 2019 arribà als 204 milions d’euros

La confiança que els nostres clients dipositen en la nostra empresa reflecteix una realitat amb base sòlida. La Cartera es situa en 204 M€ gràcies, en part, a una consolidada diversificació geogràfica i una bona implantació en el territori.